Andet

Om Datastuen Birkebo:

Revisor: Hans Sejr Christensen
 
Revisorsuppleant: Preben Hansen

Suppleanter til bestyrelsen: 1. Anne Grethe Nielsen
                                                     
 2. Ellen Margrethe Jensen


Datastuens e-mail: datastuen.birkebo@gmail.com 

Datastuens hjemmeside: www.datastuen-birkebo.dk

Datastuen CVR: 34553882